Birim Nedir?

Bir kümenin her elemanı.Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit.Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.Bir ölçme ölçünü olarak benimsenen nicelik ya da boy.T. : ünite, vahit, vahid-i kıyasi  

Terimler Sözlüğüne Dön


Copyright© 2008 Cix1.com
SiteMap - Müzik Dinle - SBS Puan Hesaplama - ADSL Borç Sorgulama - Ne Zaman Emekli Olurum - Posta Kodları